SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants

20.Yıl SGDD
🔀Etkinlikler
  BMMYK 2016 STK'lar ile Yıllık Danışmanlık Toplantısı

BMMYK 2016 STK'lar ile Yıllık Danışmanlık Toplantısı

Danışmanlık Toplantısında, SGDD-ASAM'ın sunum yaptığı ‘Hassasiyetten Dayanıklılığa Geçiş’ başlıklı panelde gençlerin, karşılaştıkları zorluklara ve güçlüklere rağmen zor durumlarda nasıl ısrarlı bir dirençlilik ve sorumluluk gösterdikleri vurgulanmıştır.
🔀Diğer Etkinlikler

🎬Video Galeri


🔀SGDD Ofisleri
SGDD İrtibat Ofisleri
 

GÖÇE DAİR

  SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Geçici Koruma Yönetmeliği Yayınlandı

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 91. maddesi ile düzenlenen ve ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara sağlanacak korumayı düzenleyen "Geçici Koruma"ya ilişkin yönetmelik 22 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe girdi.

E-Bültenimize Kayıt Olun